(FOP) Ing. Elena Ogaňanová, IČO 11952253

Palešovo nám. 46, 05304 Spišské Podhradie

Spisová značka, typ konania:
6K/7/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Natália Štrkolcová
Správca:
Stav konania:
01.07.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
04.02.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
01.07.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Ing. Elena Ogaňanová (11952253) , Palešovo nám. 46, 05304 Spišské Podhradie, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Vedľajšie konanie