Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/68/2022

(FO) Kassay Miroslav, Ing. (01.03.1972)

Ľubľanská 2982/7 , 01008 Žilina

Spisová značka, typ konania:
1OdK/68/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
20.07.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.07.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kassay Miroslav, Ing., Ľubľanská 2982/7 , 01008 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--