Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/243/2022

(FO) Pihík Dominik (30.11.1990)

Februárová 638, 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
40OdK/243/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
21.07.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.07.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pihík Dominik, Februárová 638, 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
05.08.2022 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
05.09.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.09.2022 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
19.09.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
05.10.2022 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie