(PO) VYSMAN, spol. s r. o., IČO 44960859

Ružinovská 42, 82101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
31K/37/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
od 07.10.2022
Stav konania:
07.10.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.09.2022 - Začaté konkurzné konanie
07.10.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
VYSMAN, spol. s r. o., IČO 44960859, Ružinovská 42, 82101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--