Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/135/2022

(FO) Polák Petr (19.09.1960)

Jamnického 3019, 84105 Bratislava-Karlova Ves

Spisová značka, typ konania:
27OdK/135/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Polák Petr, Jamnického 3019, 84105 Bratislava-Karlova Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--