(PO) Varga Vladimír-VLADIA,Humenné, IČO 33846260

1.mája 18/1458 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
6K/71/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Igor Ragan
Správca:
--
Stav konania:
08.04.2008 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
16.08.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
08.04.2008 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 27.08.2008
do 25.08.2008
Navrhovatelia:
Varga Vladimír, 1. mája 18/1458 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--