(PO) Varga Vladimír-VLADIA,Humenné, IČO 33846260

1.mája 18/1458 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
6K/71/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Správca:
--
Stav konania:
08.04.2008 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
16.08.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
08.04.2008 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 27.08.2008
do 25.08.2008
Navrhovatelia:
SR-Daňové riaditeľ.SR B.Bystrica-Daň.úrad Humenné, IČO 00000000, Štefánikova 18 , 06639 Humenné 1, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--