Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/184/2022

(FO) Šimek Anton (24.12.1970)

Šajdíkove Humence 442, 90607 Šajdíkove Humence

Spisová značka, typ konania:
36OdK/184/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
05.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.08.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šimek Anton, 442, 90607 Šajdíkove Humence, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie