(FOP) Anna Lukačková, IČO 33889546

Nová 41, 07301 Sobrance

Spisová značka, typ konania:
6K/105/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
31.07.2009 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
13.10.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
31.07.2009 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 16.04.2018
do 03.05.2022
od 01.10.2009
do 23.03.2018
Navrhovatelia:
Branislav Zachar (48485357) , Turgenevova 8 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--