Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/70/2022

(FO) Mucha Ján (01.11.1957)

Kysucké Nové Mesto , 02401 Kysucké Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
1OdK/70/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
27.07.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.07.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mucha Ján, , 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 10 145,66 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--