Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/134/2022

(FO) Dvorská Lenka (12.03.1986)

Nitrianska Blatnica 328, 95605 Nitrianska Blatnica

Spisová značka, typ konania:
31OdK/134/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Filip Grznárik
Správca:
Stav konania:
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dvorská Lenka, 328, 95605 Nitrianska Blatnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie