Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/135/2022

(FO) Lakatos Roman (20.11.1989)

Zemné 103, 94122 Zemné

Spisová značka, typ konania:
31OdK/135/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Filip Grznárik
Správca:
Stav konania:
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lakatos Roman, 103, 94122 Zemné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie