(FOP) Peter Liptaj - L.P.L. INVEST, IČO 32877668

Sv.Egídia 95, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
6K/119/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Správca:
Stav konania:
24.07.2007 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.10.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
24.07.2007 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Okresný úrad Poprad, odbor živnostenského podnikania, IČO 00151866, Nábrežie Jána Pavla II 439/16 , 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--