(PO) Peter Liptaj, Spišská Teplica, IČO 32877668

Osloboditeľov č. 36 , 05934 Spišská Teplica

Spisová značka, typ konania:
6K/119/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Správca:
Stav konania:
24.07.2007 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.10.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
24.07.2007 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Jozef Tarabčák (48485357) , Hlavná 13 , 08001 Prešov 1, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--