Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/140/2022

(FO) Bilina Ladislav (26.03.1968)

Bratislava-Karlova Ves , 84104 Bratislava-Karlova Ves

Spisová značka, typ konania:
B1-31OdK/140/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Stav konania:
11.10.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.10.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bilina Ladislav, , 84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--