Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/235/2022

(FO) Kováč Andrej (08.02.1990)

Bzovík 72 , 96241 Bzovík

Spisová značka, typ konania:
7OdK/235/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Správca:
Stav konania:
05.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.08.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kováč Andrej, Bzovík 72 , 96241 Bzovík, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--