Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/241/2022

(FO) Lakatošová Alžbeta (03.04.1992)

Panické Dravce 59 , 98532 Veľká nad Ipľom

Spisová značka, typ konania:
7OdK/241/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Správca:
od 05.08.2022
Stav konania:
05.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.08.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lakatošová Alžbeta, Panické Dravce 59 , 98532 Veľká nad Ipľom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie