Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/261/2022

(FO) Baláž Pavol (04.09.1972)

Bolešov , 01853 Bolešov

Spisová značka, typ konania:
40OdK/261/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Stav konania:
05.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.08.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Baláž Pavol, , 01853 Bolešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie