Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/75/2022

(FO) Kľuch Rudolf (15.03.1970)

Slovany 41 , 03843 Slovany

Spisová značka, typ konania:
1OdK/75/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kľuch Rudolf, Slovany 41 , 03843 Slovany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--