Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/73/2022

(FO) Facona Koloman (27.06.1997)

Rybárpoľská 6078/11 , 03401 Ružomberok

Spisová značka, typ konania:
1OdK/73/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Facona Koloman, Rybárpoľská 6078/11 , 03401 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
20.09.2022 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
05.10.2022 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
20.10.2022 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--