(PO) QUEEN´S TIP, a.s., IČO 36203696

Kukučínova 7, 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
7K/55/2004, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Igor Ragan
Správca:
Stav konania:
12.11.2004 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
12.08.2004 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
12.11.2004 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 31.08.2018
do 01.05.2022
od 06.09.2007
do 30.08.2018
Navrhovatelia:
Hnat, IČO , Tkáčska 2 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--