Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/147/2022

(FO) Alievska Gjultene (23.08.1967)

Zimná 3271/4 , 82102 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-33OdK/147/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Alievska Gjultene, Zimná 3271/4 , 82102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
10.02.2023 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
13.03.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
22.03.2023 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
27.03.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
12.04.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 8 109,49 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--