Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/272/2022

(FO) Kubej Branislav (14.09.1976)

Timoradza 173, 95652 Timoradza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/272/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
12.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.08.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kubej Branislav, 173, 95652 Timoradza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie