(PO) KOVOSLUŽBA, a.s. v likvidácii, IČO 36180386

Priemyselná 4, 04234 Košice

Spisová značka, typ konania:
7K/36/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Natália Štrkolcová
Správca:
Stav konania:
31.05.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
27.05.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
31.05.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Dana Husťáková (48485357) , Žriedľová 3 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--