(FOP) Štefan Adamčík, IČO 14366169

Mojmírova 6, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
7K/65/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Správca:
Stav konania:
22.11.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
29.07.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
22.11.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Adamčík Štefan, Mojmírova 6 , 08001 Prešov 1, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--