Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/153/2022

(FO) Hnatevičová Lea (26.03.1971)

Baltská 5170, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice

Spisová značka, typ konania:
31OdK/153/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
od 08.11.2022
Stav konania:
08.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
04.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hnatevičová Lea, Baltská 5170, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--