Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/154/2022

(FO) Kadlíčková Anna (21.08.1950)

Stavbárska 5178/40 , 82107 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
33OdK/154/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
od 26.01.2023
Stav konania:
03.05.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
03.05.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kadlíčková Anna, Stavbárska 5178/40 , 82107 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
13.03.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.04.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
702,02 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
272 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
97 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--