Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/331/2022

(FO) Jabcon Vladimír (25.12.1964)

Kamenica 216, 08271 Kamenica

Spisová značka, typ konania:
5OdK/331/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
03.09.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
09.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.09.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Jabcon Vladimír, 216, 08271 Kamenica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--