Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/332/2022

(FO) Fekete Július (04.01.1982)

Továrenska štvrť 4932, 05951 Poprad

Spisová značka, typ konania:
5OdK/332/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
09.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 10.08.2022
do 10.08.2022
Navrhovatelia:
Fekete Július, Továrenska štvrť 4932, 05951 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie