(FOP) Jaroslav Benka - HB - HOBBY, IČO 32869738

Levočská 2, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
7K/243/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Správca:
Stav konania:
09.11.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
14.12.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
09.11.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Benková Slávka, Levočská 2 , 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--