Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/205/2022

(FO) Šrahůlková Ivana (27.09.1984)

Cífer 83 , 91943 Cífer - Pác

Spisová značka, typ konania:
60OdK/205/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Stav konania:
03.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.09.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šrahůlková Ivana, Cífer 83 , 91943 Cífer - Pác, Slovensko
Lehoty:
18.10.2022 Utorok
Posledný deň základnej prihlasovacej lehoty
17.11.2022 Štvrtok
Posledný deň na popieranie pohľadávok veriteľmi
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 964,75 € , majetok v hodnote 350,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie