Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/162/2022

(FO) Baláž Milan (01.06.1988)

Hlavná 556, 90065 Záhorská Ves

Spisová značka, typ konania:
33OdK/162/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Stav konania:
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Baláž Milan, Hlavná 556, 90065 Záhorská Ves, Slovensko
Lehoty:
13.03.2023 Pondelok
Posledný deň základnej prihlasovacej lehoty
12.04.2023 Streda
Posledný deň na popieranie pohľadávok veriteľmi
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--