(FOP) Bohumil Poláček - EUROTRAS, IČO 32860901

Hviezdoslavova 3, 05938 Štrba

Spisová značka, typ konania:
7K/257/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Stav konania:
05.10.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
16.12.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
05.10.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Eva Čabrová () , Hviezdoslavova 268/32 , 05921 Svit, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--