Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/341/2022

(FO) Červeňák Kristián (08.10.1979)

Hlavná 340, 08232 Svinia

Spisová značka, typ konania:
5OdK/341/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
24.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.09.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Červeňák Kristián, Hlavná 340, 08232 Svinia, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 6 958,15 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--