Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 31OdS/5/2022

(FO) Szudor Zsolt (05.07.1978)

Nábrežná 4560, 94002 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
31OdS/5/2022, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Filip Grznárik
Správca:
Stav konania:
24.09.2022 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
História stavov konania:
29.07.2022 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
24.09.2022 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Szudor Zsolt, Nábrežná 4560, 94002 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie