Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/42/2022

(PO) Joga Zdravo, s. r. o., IČO 45606897

Bartókova 2/D, 81102 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-27K/42/2022, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
od 24.08.2022
Stav konania:
24.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.08.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Joga Zdravo, s. r. o., IČO 45606897, Bartókova 2/D, 81102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
08.09.2022 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
10.10.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
18.10.2022 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
24.10.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
09.11.2022 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 178 006,92 € , majetok v hodnote 40 401,66 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 5 440,75 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie