Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/170/2022

(FO) Opolcerová Ivana (20.05.1969)

Malé Leváre 804 , 90874 Malé Leváre

Spisová značka, typ konania:
B1-27OdK/170/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
18.10.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.10.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Opolcerová Ivana, Malé Leváre 804 , 90874 Malé Leváre, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 2 947,82 € , majetok v hodnote 185 166,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie