(FO) Kišš Peter

Malý Kamenec 10 , 07636 Malý Kamenec

Spisová značka, typ konania:
32K/14/2015, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
od 03.05.2016
Stav konania:
03.05.2016 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
21.12.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
16.02.2016 - Začaté konkurzné konanie
03.05.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 01.03.2016
do 02.05.2016
Navrhovatelia:
Kišš Peter, Malý Kamenec 10 , 07636 Malý Kamenec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--