Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/177/2022

(FO) Szabo Henrik (13.04.1995)

Komárovská 12098, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

Spisová značka, typ konania:
31OdK/177/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
21.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Szabo Henrik, Komárovská 12098, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovensko
Lehoty:
05.01.2023 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
06.02.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.02.2023 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
20.02.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
08.03.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 100,00 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--