Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/174/2022

(FO) Petríková Andrea (24.04.1973)

Poľná 381/6 , 90029 Nová Dedinka

Spisová značka, typ konania:
B1-33OdK/174/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
08.02.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.02.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Petríková Andrea, Poľná 381/6 , 90029 Nová Dedinka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--