Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/185/2022

(FO) Horváthová Viera (29.11.1984)

Bratislava - Petržalka , 84105 Bratislava - Petržalka

Spisová značka, typ konania:
31OdK/185/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
08.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horváthová Viera, , 84105 Bratislava - Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--