(PO) INOVEC, spol. s r.o. Vranov nad Topľou, IČO 36452963

Čemernianska 90, 09303 Vranov nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
7K/42/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jozef Vanca
Správca:
Stav konania:
23.11.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
13.06.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
23.11.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Prividi, IČO 48485357, Hlavná 25 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--