Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/233/2022

(FO) Kohúciková Eliška (11.02.1959)

Andreja Žarnova 7163/11B , 91702 Trnava

Spisová značka, typ konania:
60OdK/233/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
22.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.09.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kohúciková Eliška, Andreja Žarnova 7163/11B , 91702 Trnava, Slovensko
Lehoty:
07.10.2022 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
07.11.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
16.11.2022 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
21.11.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
07.12.2022 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 52 917,82 € , majetok v hodnote 4 913,67 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 946,87 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie