Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/355/2022

(FO) Horvathová Dagmara (08.12.1995)

Nový Dvor 55, 05952 Veľká Lomnica

Spisová značka, typ konania:
3OdK/355/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
12.11.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
24.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.09.2022 - Vyhlásený konkurz
12.11.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--