Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 28OdS/6/2022

(FO) Guzmický Ján (13.04.1971)

Beňadikova 580, 95112 Ivanka pri Nitre

Spisová značka, typ konania:
28OdS/6/2022, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
24.09.2022 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
História stavov konania:
02.09.2022 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
24.09.2022 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Guzmický Ján, Beňadikova 580, 95112 Ivanka pri Nitre, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie