Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/367/2022

(FO) Bačo Gustáv (21.09.1967)

Stráne pod Tatrami 210, 05976 Stráne pod Tatrami

Spisová značka, typ konania:
5OdK/367/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 23.09.2022
Stav konania:
23.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.09.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bačo Gustáv, 210, 05976 Stráne pod Tatrami, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--