Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/366/2022

(FO) Bizub Anton (22.12.1993)

Humenné , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
3OdK/366/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
23.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.09.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bizub Anton, , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--