Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/272/2022

(FO) Ondik Ján (12.12.1963)

Blatné Remety 19, 07244 Blatné Remety

Spisová značka, typ konania:
32OdK/272/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
24.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.09.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ondik Ján, 19, 07244 Blatné Remety, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie