Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/273/2022

(FO) Komonyi Tomáš (29.09.1985)

L. N. Tolstého 81, 07901 Veľké Kapušany

Spisová značka, typ konania:
32OdK/273/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
17.11.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.09.2022 - Vyhlásený konkurz
17.11.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Komonyi Tomáš, L. N. Tolstého 81, 07901 Veľké Kapušany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie