(FO) Kocmál Vladimír (16.11.1978)

Podzáhradná 776, 92901 Veľké Dvorníky

Spisová značka, typ konania:
7K/13/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Renáta Svrčková
Správca:
od 18.10.2022
Stav konania:
18.10.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.10.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kocmál Vladimír, Podzáhradná 776, 92901 Veľké Dvorníky, Slovensko
Lehoty:
02.11.2022 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.12.2022 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.12.2022 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
19.12.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.01.2023 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 12 910,28 € , majetok v hodnote 1 122,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--